proces komunikowania sie w organizacji

Komunikowanie się jest jednym z najważniejszych procesów wchodzących w skład interakcji społecznych. Obywa się ono na poziomach językowym oraz pozajęzykowym (postawy ciała, gesty, mimika). To proces polegającym na przekazywaniu informacji, który, odpowiednio przeprowadzony, uskutecznia nasze działania, pozwala realizować zamierzone cele oraz spełniać potrzeby. Błędy w komunikacji, pojawiające się w chwili, gdy pod wpływem silnych emocji tuszujemy autentyczne informacje i z naszym ust padają niejednokrotnie nieprzemyślane wypowiedzi, stają się z kolei przyczyną niepowodzeń, frustracji, sporów interpersonalnych, odwracając naszą uwagę od istotnych zadań. Takie sytuacje mogą się zdarzyć w każdym obszarze naszego życia, stąd dotyczą również funkcjonowania w miejscu pracy.

cisza prze burza czyli jak rozpoznac zblizajacy sie konflikt

 

Bardzo często, dostrzegając pierwsze oznaki zbliżającego się konfliktu, ulegamy chęci zbagatelizowania problemu. Dzieje się tak, ponieważ nikt nie pragnie angażować swoich sił w walkę z sytuacją kryzysową, kiedy może spokojnie (jeszcze) pracować nad efektywnością funkcjonowania firmy. Niestety, pierwsze symptomy burzy nie odejdą w zapomnienie, napięcie zawsze znajdzie ujście – w burzy.

specyfika sporow zbiorowych

 

O sporze zbiorowym mówimy, kiedy pracownicy (reprezentowani przez związki zawodowe) oraz pracodawca lub pracodawcy ( możliwość reprezentacji przez właściwe organizacje pracodawców) popadają w konflikt. Przepisy dotyczące rozwiązywania sporów zbiorowych zawarte są w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

rodzaje konfliktow w miejscu pracy

 

Konflikty w pracy mają wiele przyczyn, często pozostających poza świadomym tokiem rozumowania skłóconych ze sobą stron. Gdy czujemy, że z jakiejś przyczyny relacje z określaną osobą (osobami) w pracy zaczynają nas „uwierać”, warto zastanowić się nad przyczyną tego stanu rzeczy, analizując zarówno zachowanie drugiej strony, jak i własne postępowanie. Nieuchronność sporów w grupie nie musi oznaczać konieczności podejmowania ostatecznych kroków, jak odejście z pracy lub jej utrata czy też odwoływania się do sądu. Przyjrzyjmy się, jakie rodzaje konfliktów mogą pojawić się w środowisku pracowniczym.

naruszenie przepisow o rozwiazywaniu umow konsekwencje prawne

 

 

Pracodawca, który naruszył przepisy kodeksu pracy, rozwiązując umowę z pracownikiem, musi liczyć się ze skutkami prawnymi swojego postępowania. Pracownik, postawiony w takiej sytuacji, może ubiegać się o odszkodowanie. Otrzymanie odszkodowania jest możliwe jedynie wówczas, gdy zwolniona osoba wniesie do sądu pracy pozew o bezprawnym rozwiązaniu umowy o pracę. Odszkodowanie przysługuje zarówno pracownikom zwolnionym za wypowiedzeniem umowy, jak i pracownikom zwolnionym w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy.