Mediacje sztuka porozumieniaCzęsto mamy przekonanie, że mediacje są pojęciem zarezerwowanym dla spektakularnych wydarzeń, jak strajki, zbiorowe spory w dużych przedsiębiorstwach. Takie przekonanie prowadzi do przydawania temu terminowi aury pompy i splendoru. Stąd często zapominamy o tej metodzie rozwiązywania konfliktów, imając się niejednokrotnie innych, mniej skutecznych, o wiele bardziej uciążliwych rozwiązań. W rzeczywistości mediacje są najprostszym sposobem na rozwiązywanie drobnych sporów, jakich stajemy się uczestnikami w codziennym środowisku pracy.

Na czym polega projektInicjatywa pojawiła się jako odpowiedź na współcześnie zauważalną tendencję wzrostową liczby nieporozumień w obszarze prawa pracy i relacji gospodarczych. Relacje w środowisku pracy są fundamentem organizacji struktury przedsiębiorstwa. Brak porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, konflikty na linii pracownik-pracownik bądź pracodawca-pracodawca, niejednokrotnie przyczyniają się do spadku aktywności zawodowej dotkniętych konfliktem stron, a co za tym idzie, obniżeniem poziomu skuteczności działań związanych z funkcjonowaniem firm. Ponadto generują poczucie frustracji, odbierając satysfakcję z pracy, która stanowi jedną z najistotniejszych wartości pozamaterialnych, jakie człowiek czerpie z wykonywanej pracy bez względu na to, czy jest szefem, managerem, czy też szeregowym pracownikiem.