cisza prze burza czyli jak rozpoznac zblizajacy sie konflikt

 

Bardzo często, dostrzegając pierwsze oznaki zbliżającego się konfliktu, ulegamy chęci zbagatelizowania problemu. Dzieje się tak, ponieważ nikt nie pragnie angażować swoich sił w walkę z sytuacją kryzysową, kiedy może spokojnie (jeszcze) pracować nad efektywnością funkcjonowania firmy. Niestety, pierwsze symptomy burzy nie odejdą w zapomnienie, napięcie zawsze znajdzie ujście – w burzy.

Kiedy pracownicy, dotychczas odnoszący się do siebie w sposób przyjacielski, zaczynają prowokować się wzajemnie, wytykać sobie błędy i pomyłki, angażują się jedynie w realizacje własnych celów i pomysłów, odmawiając drugiej stronie współpracy, możemy wnioskować, że znaleźli się oni, lub wkrótce znajdą, w sytuacji konfliktu. Za niepokojące sygnały można uznać również negowanie przez pracownika reguł i zasad, którymi do tej pory kierował się zespół, wskazywanie różnic w relacji pracowniczej wraz z informacją, że są one nie do pogodzenia czy też przypisywanie innemu pracownikowi (innym pracownikom) nieczystych intencji. Rodzący się konflikt pracowniczy można zaobserwować także na przykładzie następujących symptomów: kurczowe trzymanie się własnego zdania, wzmożona nieufność, poczucia bycia poszkodowanym, wzmożona drażliwość.

Warto pamiętać, że podobne zachowania mogą mieć miejsce także w chwili, gdy żaden konflikt nie zagraża grupie pracowniczej. Wówczas są to oznaki napięć mających źródło w innych sferach życia niż praca. Może pracownik, wychodząc z domu, dowiedział się o problemach z nauką swojego dziecka, a może w drodze do pracy zepsuł mu się samochód. Istnieje szereg sytuacji życiowych spoza sfery życia zawodowego, które mają diametralny wpływ na nasze samopoczucie i pomimo szczerych chęci, nie unikniemy drażliwości związanej z ich ciężarem emocjonalnym. Zadaniem osoby zarządzającej jest wychwycenia tych symptomów, które są zdradzają znamiona regularności, dotyczą w niemal każdym przypadku tych samych osób i nawarstwiają się.

Wystąpienie sygnałów konfliktu nie zawsze musi zakończyć się zaostrzeniem sporu. Wcześnie zaobserwowany konflikt można rozstrzygnąć, przenosząc jego ciężar na grunt merytoryczny. W przypadku, gdy sytuacja zaostrza się wokół zagadnień, które są ściśle określone przez prawo, pomocnym może okazać się objaśnienie pracownikom kwestii, które rzutują na ich wzajemną relację oraz wskazanie możliwych dróg rozwiązania problemu. W ramach projektu „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediację” pracodawcy otrzymują tutaj pomoc w postaci porad prawnych oraz ekspertyz.

Jeżeli spór okaże się nieunikniony, zbagatelizowanie trudnej relacji pracowniczej będzie niemożliwe. Sytuacja stanie się uciążliwa nie tylko dla stron konfliktu, ale dla całego zespołu pracowniczego. Nie wspominając już o osobach zarządzających odpowiedzialnych za konflikty w miejscu pracy. Wówczas konieczne będzie zaangażowanie osób trzecich, które pomogą pracownikom w rozwikłaniu problemu.