naruszenie przepisow o rozwiazywaniu umow konsekwencje prawne

 

 

Pracodawca, który naruszył przepisy kodeksu pracy, rozwiązując umowę z pracownikiem, musi liczyć się ze skutkami prawnymi swojego postępowania. Pracownik, postawiony w takiej sytuacji, może ubiegać się o odszkodowanie. Otrzymanie odszkodowania jest możliwe jedynie wówczas, gdy zwolniona osoba wniesie do sądu pracy pozew o bezprawnym rozwiązaniu umowy o pracę. Odszkodowanie przysługuje zarówno pracownikom zwolnionym za wypowiedzeniem umowy, jak i pracownikom zwolnionym w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy.

W przypadku otrzymania wypowiedzenia, pracownik może odwołać się do sądu pracy do 7 dni od daty otrzymania pisma od pracodawcy. Jeżeli naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów nastąpiło przy umowie zawartej na czas nieokreślony, pracodawca może być zmuszony do wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Naruszenie przez pracodawcę warunków rozwiązywania umów przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na okres próbny daje podstawy do ubiegania się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać. Z kolej przy bezprawnym wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, lecz nie może otrzymać odszkodowania wyższego, niż pensja za okres trzech miesięcy.

Kiedy dochodzi do wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownik ma 14 dni na odwołanie się do sądu pracy. W tej sytuacji może on otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązana w ten sposób umowa była terminowana, sąd może przyznać pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu któro umowa miała trwać, jednak nie liczba miesięcy wziętych pod uwagę przy naliczaniu kwoty odszkodowania nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Powyższe przepisy, dotyczące zawartych w kodeksie pracy warunków naliczania odszkodowań dla pracowników w przypadku bezprawnego rozwiązywania umów, to nie koniec konsekwencji, z jakimi będzie musiał zmierzyć się pracodawca łamiący prawa zatrudnianych przez siebie osób. Jeżeli doszło do świadomego złamania przepisów, pracownik może ubiegać się o wyższe kwoty odszkodować w ramach powództwa cywilnego.  

Pracodawcy również przysługuje prawo ubiegania się o odszkodowanie, jeżeli jego pracownik złamie przepisy rozwiązywania umów o pracę. Tego rodzaju sytuacja możliwa jest w chwili, gdy pracownik bezpodstawnie wykorzysta prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z powołaniem się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę. Wysokość odszkodowania, jakie może uzyskać pracodawca od pracownika, odpowiednio do rodzaju zawartej umowy, wynosi: wynagrodzenie pracownika za okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas nieokreślony oraz wynagrodzenia za okres 2 tygodni przy umowie zawartej na czas określony. Kwoty odszkodowań dla pracodawców są niższe ze względu na funkcję ochronną prawa pracy. W przeciwieństwie do pracownika, postawiony w sytuacji naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów pracodawca nie może powołać się na prawo cywilne.