Mediator z 12 letnią praktyką prowadzenia mediacji sadowych i pozasądowych, w tym mediacji cywilnych - gospodarczych. Wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych i karnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji prowadzone przez szkoleniowców z kraju i zagranicy (Szwecja, Austria). Prowadzi szkolenia z mediacji dla radców Prawnych i Adwokatów. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji WSB w Bydgoszczy. Zajmuje się konsultacjami społecznymi, facylitacją w tym grupy ponad 100-osobowe. Prezes fundacji (FISO) oraz lider Gdańskiego Centrum Mediacji (opiekun stażystów).

Doktor Nauk Ekonomicznych, prezes Zarządu spółki prawa handlowego, wykładowca. Wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Transportu Publicznego. Mediator wewnętrzny w Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. Prowadzi mediacje w sprawach pracowniczych oraz rokowania w sprawie Zakładu Układu Zbiorowego Pracy. Ukończył kierunek Zarządzania Ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie, specjalistyczny kurs i szkolenie dla mediatorów prowadzone przez ACAS z Wielkiej Brytanii.

Adwokat, doradca podatkowy, mediator prowadzący mediacje w sprawach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, podatkowego, cywilnego oraz spraw pracowniczych. Dr nauk prawnych, wykładowca WSZiP w Warszawie na kierunku prawo i administracja oraz technik negocjacji i mediacji w postepowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych. Ukończyła specjalistyczne kursy i szkolenia dla mediatorów prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji oraz Okręgową Radę Adwokacką.

Mediator z listy krajowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Specjalista w zakresie mediacji i rozwiązywania konfliktów. Praktyk, przeprowadził ponad 40 postepowań mediacyjnych. Ukończył specjalistyczne kursy w sztuce negocjacji, mediacji, psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz teoretyczne i praktyczne szkolenia mediacyjne wg standardów UE.

Mediator wpisany na listę mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Mediatorów w Polsce. Wieloletni doradca małych i średnich przedsiębiorców. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz roczne szkolenie dla trenerów w zakresie dialogu społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z duńskim Ministerstwem Pracy w Kopenhadze.