Mediator z listy krajowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Specjalista w zakresie mediacji i rozwiązywania konfliktów. Praktyk, przeprowadził ponad 40 postepowań mediacyjnych. Ukończył specjalistyczne kursy w sztuce negocjacji, mediacji, psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz teoretyczne i praktyczne szkolenia mediacyjne wg standardów UE.