Prawnik i wieloletni mediator, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach pracowniczych, gospodarczych, rodzinnych i transgranicznych. Wpisana na listy mediatorów sądowych w Sądach Okręgowych w Polsce z rekomendacji Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów i Centrum Arbitrażu i Mediacji IPH. Wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnych w sprawach karnych w SO w Białymstoku. Prezes Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów;  Wiceprezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Mediatorów i Arbitrów. Trener i wykładowca z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Od marca 2015 członek Rady d/s ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.