Drukuj

Mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania Przez Prezesa Sadu Okręgowego w Lublinie uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego w sprawach karnych. Głównie prowadzi mediacje w zakresie sporów zbiorowych pomiędzy Pracodawcami a Zawiązkami Zawodowymi w służbie zdrowia, spółkach prawa handlowego, spółkach prywatnych. Wszystkie mediacje zakończone porozumieniem stron.