Mediator wpisany na listę mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi mediacje i misje dobrej woli w sprawach pracowniczych. Ukończył 2letnie szkolenie na poziomie europejskim realizowane przez specjalistów z Danii w zakresie dialogu społecznego, mediacji i stosunków przemysłowych oraz specjalistyczne kursy i szkolenia dla mediatorów. Ekspert ds. Dialogu Społecznego i Międzynarodowej Organizacji Pracy w Konfederacji PRP.