Mediator wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Opolu oraz na listę mediatorów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Specjalizuje się w rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do informacji niejawnych stanowiących tajemnice służbowe oznaczone klauzulą Poufne.