Mediator z 12 letnią praktyką prowadzenia mediacji sadowych i pozasądowych, w tym mediacji cywilnych - gospodarczych. Wpisana na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych i karnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Ukończyła szkolenia z zakresu mediacji prowadzone przez szkoleniowców z kraju i zagranicy (Szwecja, Austria). Prowadzi szkolenia z mediacji dla radców Prawnych i Adwokatów. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji WSB w Bydgoszczy. Zajmuje się konsultacjami społecznymi, facylitacją w tym grupy ponad 100-osobowe. Prezes fundacji (FISO) oraz lider Gdańskiego Centrum Mediacji (opiekun stażystów).