Doktor Nauk Ekonomicznych, prezes Zarządu spółki prawa handlowego, wykładowca. Wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Transportu Publicznego. Mediator wewnętrzny w Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. Prowadzi mediacje w sprawach pracowniczych oraz rokowania w sprawie Zakładu Układu Zbiorowego Pracy. Ukończył kierunek Zarządzania Ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie, specjalistyczny kurs i szkolenie dla mediatorów prowadzone przez ACAS z Wielkiej Brytanii.