W tym dziale prezentujemy efekty pracy naszych ekspertów. Znajdziecie tutaj informacje i wskazówki dla przedsiębiorców oraz pracowników. Dowiecie się, jakie są Wasze prawa i w jaki sposób możecie się o nie ubiegać m.in. na drodze polubownych metod rozwiązywania konfliktów.

PRZEWODNIK DLA PRACOWNIKA

Wskazanie różnic między umową o pracę a umową prawa cywilnego (umową zlecenie lub umową o dzieło) ma istotne znaczenie dla ustalenia podstawy zatrudnienia. Według kodeksu pracy o rodzaju umowy nie decyduje jej nazwa, ile cechy. Pracownik może wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Niniejsza publikacja przybliża pracownikom ich prawa i obowiązki wynikające z prawa pracy.

PRZEWODNIK DLA PRACODAWCY

Rynek pracy oferuje różne rodzaje umów, które stanowią podstawę zatrudnienia. Za najbardziej korzystną dla poszukującego pracę uważa się zwykle umowę o pracę. Zatrudnienia w ramach umowy o pracę nie zawsze będzie jednak możliwe, głównie ze względu na związane z tym wyższe koszty pracy.

Niniejsza publikacja przybliża pracodawcom ich prawa i obowiązki wynikające z prawa pracy.

dialog ma sens

DIALOG MA SENS

Prezentacja multimedialna w formacie .swf

prorodzinny przedsiebiorca

PRORODZINNY PRZEDSIĘBIORCA

Prezentacja multimedialna w formacie .swf

zarzadzanie zespolem

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - JAK UNIKNĄĆ KONFLIKTÓW?

Prezentacja multimedialna w formacie .swf

zarzadzanie wiekiem

ZARZĄDZANIE WIEKIEM I RÓŻNORODNOŚCIĄ

Prezentacja multimedialna w formacie .swf

prewencja w sporach

PREWENCJA W SPORACH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI I ADMINISTRACJĄ

Prezentacja multimedialna w formacie .swf

ekspertyza dotyczaca efektywnosci

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA PREWENCJĘ I MEDIACJE vs KOSZTY SĄDOWE

Ekspertyza prezentuje efektywność kosztową oraz zagadnienia konfliktów indywidualnych i sporów zbiorowych w sprawach pracowniczych, a także zasady i koszty mediacji w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych z uwzględnieniem spraw podatkowych.

podrecznik procedur

PODRĘCZNIK PROCEDUR I STANDARDÓW CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW PRACODAWCÓW RP

Nikt lepiej niż przedsiębiorca nie wie, jak ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej są spokój i stabilność. Złożone konflikty, burzą w firmie ład i mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w jej funkcjonowaniu. Dlatego nie warto tkwić w sporach, warto z nich wychodzić, mediując lub posiłkując się ekspertyza prawną.

Niniejsza publikacja przybliża potencjalnym Klientom Centrum standardy, jakie obowiązują podczas mediacji oraz przygotowania ekspertyz prawnych w ramach działalności CWP.

zapobieganie i rozwiazywanie konfliktow

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK ZAPOBIEGANIA I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W MIEJSCU PRACY

Podręcznik jest próbą wyjaśnienia, dlaczego warto zapobiegać konfliktom w pracy i skutecznie je rozwiązywać. Nie zawiera on jednak odpowiedzi na pytanie: skąd i dlaczego rodzą się konflikty. Celem tego opracowania jest raczej przekonanie przedsiębiorców, że trzeba podjąć wysiłek w celu budowania jak najlepszych relacji w miejscu pracy, bo
to się opłaca.

ekspertyza konflikt pracowadca pracodawca

EKSPERTYZA KONFLIKT PRACODAWCA - PRACOWNIK

Ekspertyza  z  zakresu  konfliktów  na  linii pracodawca-pracownik/pracownicy.
Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny
poprzez mediacje Wsparcia Przedsiębiorców.

ekspertyza konflikt przedsiebiorca przedisebiorca

EKSPERTYZA ZA ZAKRESU KONFLIKTÓW NA LINII PRZEDSIĘBIORCA-PRZEDSIĘBIORCA
Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny
poprzez mediacje Wsparcia Przedsiębiorców

ekspertyza konflikt przedsiebiorca administracja

EKSPERTYZA KONFLIKT PRZEDSIĘBIORCA - ADMINISTRACJA

Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-administracja
Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny
poprzez mediacje Wsparcia Przedsiębiorców