Drukuj

Pracodawcy RP realizują projekt pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”. Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowany trend wzrostu liczby nieporozumień w obszarze prawa pracy. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP) będzie miejscem, gdzie polscy przedsiębiorcy i pracownicy otrzymają wsparcie w zapobieganiu oraz rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy.

Celem CWP jest dostarczanie wiedzy przedsiębiorcom i pracownikom z zakresu różnych dziedzin prawa oraz praktyki postępowania w relacjach na pograniczu spraw pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych. Szerokiemu spectrum działalności Centrum przyświeca idea zapobiegania konfliktom na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w przypadku ich wystąpienia pomoc w ich rozwiązywaniu.

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to miejsce, w którym bezpłatnie oferowane są następujące usługi:

Z usług mogą skorzystać mikro, małe, średnie i duże firmy. Kwestie formalne zostały uproszczone do minimum.

REGULAMIN CENTRUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW PRACODAWCÓW RP